Omet al contingut

Malva

Fitxa tècnica

Nom científic

Malva sylvestris

Altres noms populars

Mauva,

Vauma.

Descripció

De la família de les Malvàcies. És una herbàcia perenne, de tija recta i ramificada, de mida mitjana. Les fulles tenen cinc lòbuls i són de color verdós. Les flors són de color rosa i fan cinc pètals.

Hàbitat

Vores de camins i conreus.

Floració

D’abril a juliol.

Usos tradicionals

Com a diürètic, antiinflamatori, oftàlmic, laxant, balsàmic, emol·lient i antitussigen. 

Com a comestible. 

Com a colorant.

Fitxa elaborada per Neus Codina i Rita Vidal amb el seu treball de recerca “Caracterització de la flora”