Omet al contingut

Card girgoler

Fitxa tècnica

Nom científic

Eryngium campestre L.

Altres noms populars

Card panical,

Espinacal,

Panical,

Panical comú,

Panical de camp.

Descripció

Planta de la família de les Umbel·líferes, perenne. Creix en petites mates que poden arribar a fer 70 cm. La tija és recta i sense gaires fulles a la part inferior que generalment emergeixen a la segona meitat. Les fulles són llises, punxegudes i estan recobertes d’espines. Les flors, que es presenten en inflorescències, són quasi bé esferes de color blanc o verdós.

Hàbitat

Viu en pasturatges de sòl eutròfic, erms, prats secs.

Floració

Floreix durant els mesos de maig a octubre.

Usos tradicionals

Posseeix un lleuger efecte diürètic i propietats vulneràries i cicatritzants que ajuden a curar ferides de la pell.

Fitxa elaborada per Neus Codina i Rita Vidal amb el seu treball de recerca “Caracterització de la flora”