Talpó comú

Nom vulgar

Font: Jordi Baucells. www.biodiversitat.cat

Talpó comú
Nom científic
Microtus duodecimcostatus 
 
Característiques
 

Tornar a l'índex