Salamandra

Nom vulgar

Font: H. Krisp. www.wikipedia.org

Salamandra
Nom científic
Salamandra salamandra 
 
Característiques
 

Tornar a l'índex