Rat-penat de ferradura gran

Nom vulgar

Font: www.uv.es

Ratpenat de ferradura gran 
Nom científic
Rhinoluphus ferrumequinum 
 
Característiques
 

Tornar a l'índex