Rata d'aigua

Nom vulgar

Font: Adrian Pingstone. www.wikipedia.org

Rata d'aigua
Nom científic
Arvicola sapidus 
 
Característiques
 

Tornar a l'índex