Perdiu

Nom vulgar

Font: Arturo Nikolai www.wikipedia.org

Perdiu
Nom científic
Alectoris rufa     
 
Característiques
 

Tornar a l'índex