Fauna

L'any 1996 es va realitzar un cens dels animals que es poden trobar a l'ENP Riera de Sorreigs. Aquí podreu trobar una fitxa amb informació de tots els animals, organitzats en  ocells, mamífers, rèptils, peixos i amfibis.

 

Ocells Mamífers Rèptils
Àliga marcenca  Conill  Escurçó europeu
Aligot  Eriçó comú  Llangardaix comú 
Aligot vesper  Esquirol  Sargantana cuallarga
Alosa Geneta  Sargantana de paret
Ànec collverd Gorja blanc  Serp blanca 
Astor  Guineu  Serp d'aigua 
Becada Llebre Serp llisa meridional
Bernat pescaire Mostela  Serp verda 
Bitxac  Musaranya comuna Vidriol 
Bosqueta vulgar  Musaranya cua-quadrada  
Botxí  Musaranya menuda Peixos
Bruel  Musaranya nana
Cadernera  Porc senglar Bagra comuna
Capsigrany Rata cellarda Barb de muntanya
Cargolet Rata d'aigua   
Cogullada Rata de camp  Amfibis
Corb  Ratolí de bosc 
Cornella Ratolí domèstic Granota verda
Cotoliu Ratolí mediterrani Gripau d'esperons
Cotxa fumada  Rat­penat de ferradura gran Gripau comú 
Cruixidell Talpó comú  Gripau corredor
Cucut  Talpó muntanyenc Reineta comuna 
Cuereta blanca Talpó roig  Salamandra 
Cuereta torrentera Toixó  Tòtil 
Duc     
Enganyapastors    
Escorxador     
Esparver     
Estornell comú     
Falciot    
Falcó mostatxut     
Falcó pelegrí     
Gafarró     
Gaig     
Gamarús     
Garsa     
Gralla    
Gratapalles     
Griva    
Guatlla     
Lluer     
Mallerenga emplomallada    
Mallerenga blava    
Mallerenga carbonera    
Mallerenga cuallarga    
Mallerenga petita     
Mastegatatxes    
Merla    
Mosquiter comú     
Mosquiter pàl∙lid    
Mussol    
Mussol banyut    
Òliba     
Oreneta cuablanca    
Oreneta vulgar     
Oriol    
Papamosques gris     
Pardal comú     
Pardal de bardissa    
Pardal xarrec     
Passarell    
Perdiu     
Picot garcer gros     
Picot verd     
Pinsà    
Pinsà borroner     
Pit­roig     
Piula dels arbres    
Polla d'aigua     
Puput     
Raspinell    
Reietó     
Roquerol     
Rossinyol    
Rossinyol bord     
Sit negre     
Tallareta cuallarga    
Tallarol capnegre     
Tallarol de casquet    
Titella    
Tord     
Tórtora    
Tudó     
Verdum     
Xixella     
Xoriguer     
Xot     

 

Font: Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la riera de Sorreigs. Direcció General de Patrimoni Natural, novembre 1996.