Escorxador

Nom vulgar

Font: Artur Mikołajewski. www.wikipedia.org

Escorxador
Nom científic
Lanius collurio 
 
Característiques
 

Tornar a l'índex